دانشکده پزشکی

Medecine of Faculty

اطلاعیه انتخاب واحد

اطلاعیه تغییر ساعت امتحان تفسیر موضوعی قران ورودی بهمن ۹۸ پزشکی
(
قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ۹۸ امتحان تفسیر موضوعی قرآن مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ به ساعت ۱۳:۰۰ تغییر یافت.)

نتایج بیست وهشتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دی ۹۹
 
سوالات آژمون مقدمات بیماری های گوارش مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ 

 

   
لیست دانشجویان شرکت کننده در بیست وهشتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی 

 سوالات و کلید  آزمون غدد
 

 تمدید سامانه  نقل و انتقال ومیهمانی آذر ماه ۹۹

ابلاغ مصوبه هفتادو هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  مورخ۹۹/۸/۱۸ در خصوص "نمره زبان  انگلیسی دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) "

اصلاحیه دو رشته  پوست ، زنان و زایمان  و اعلام  رشته پزشکی اجتماعی منابع آزمون های  ارتقا-گواهینامه و دانشنامه تخصصی ۱۴۰۰

 سومین فراخوان ارائه دو واحد درس طب ایرانی و مکمل         
 
         
                                           
سامانه های معاونت آموزشی