حوزه ریاست

President Domain 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن بختیاری
درجه علمی: فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان
سمت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
پست الکترونیک hbakhtiaryzums.ac.ir


روسای دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بدو تاسیس تا کنون

 

 

نام و نام خانوادگی
 
تخصص مدت مسئولیت

دکتر حمیدرضا صادقی پور
 
دکترای تخصصی فیزیولوژی از ۲۱/۰۴/۶۶ تا ۰۹/۰۷/۶۹

دکتر علی اکبر زینالو
 
متخصص اطفال از ۰۷/۱۰/۶۹ تا ۳۱/۰۲/۷۳

دکتر حمید رضا پور حسینی
 
متخصص قلب و عروق از ۰۱/۰۳/۷۳ تا ۰۱/۱۱/۷۶

دکتر حسن شریفی
 
متخصص اطفال از ۰۲/۱۱/۷۶ تا ۰۷/۰۴/۷۸

دکتر محمد خانی
 
متخصص قلب و عروق از ۰۸/۰۴/۷۸ تا ۱۳/۰۱/۸۵

دکتر رحیم سروری زنجانی
 
دکترای تخصصی میکروبیولوژی مولکولی از ۱۴/۰۱/۸۵ تا ۱۴/۱۱/۹۲

دکتر علیرضا بیگلری
 
متخصص زنتیک انسانی MD, PhD از ۱۵/۱۱/۹۲ تا ۰۳/۰۷/۹۶

دکتر پرویز قزلباش
 
متخصص رادیولوژی از ۹۶/۰۷/۰۳ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

دکتر حسن بختیاری
 
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان از ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ تا ...

  

نام و نام خانوادگی
سمت

جناب آقای صادقی جهانی
 
مشاور رئیس دانشگاه

سرکار خانم دهار
 
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن

علی باقری رئیس دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰
حسام اسکندری
مسئول دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰
حامد خاتمی
مسئول دفتر ریاست ۳۳۰۱۸۱۰۰
عیسی کریمی کارشناس اسناد و مدارک ۳۳۰۱۸۴۸۴
مهندس زهرا نصر
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست ۳۳۱۳۰۷۰۷
شهلا ندرلو
اپراتور و متصدی امور دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۱
نسترن مقدم
تایپیست دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۳
سولماز رضادوست
تایپیست دبیرخانه حوزه ریاست ۳۳۰۱۸۴۰۰